Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Khóa học “Phương pháp liên ngành đến nha khoa” Click here for full album...

Khóa học Training Course on Basics in Life Sciences, Biotechnology and Health Industry Entrepreneurship Click here for full album...

Khóa học “Scientific writing in English" Click here for full album....

Khóa học “The art of writing a winning grant application” Click here for full album....