Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các khóa học của Viện   Ấn vào ảnh để xem album...

Ngân hàng gen Châu Âu (BBMRI-LPC) Ấn vào ảnh để xem album...

Hợp tác quốc tế với Estonia   Ấn vào ảnh để xem album...

Hợp tác quốc tế với Thụy Điển   Ấn vào ảnh để xem album ảnh...

Nhóm nghiên cứu FSH  Ấn vào ảnh để xem album...