Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các dự án đang hợp tác


1. Nghiên cứu tính đa hình và sự nhạy cảm của các gen đối với hội chứng chuyển hóa ở người Việt Nam

      •    Thời gian thực hiện: 2014 - 06/2015

      •    Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quang Bình

      •    Nguồn tài trợ: Nafosted - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia


2. Xác định tính đa hình và sự nhạy cảm của các gen gây loãng xương và gãy xương trên người Việt Nam

      •    Thời gian thực hiện: 2014 - 2017

      •    Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

      •    Nguồn tài trợ: Nafosted - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia


3. Phát triển các dấu ấn sinh học chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng cho người Việt Nam

      •    Thời gian thực hiện: 2015 - 2018

      •    Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Đô

      •    Nguồn tài trợ: Nafosted - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

 

4. Nghiên cứu thuần tập 5 về bệnh đái tháo đường týp 2 và hội chứng chuyển hoá ở người Việt Nam: vai trò yếu tố di truyền và lối sống

      •    Thời gian thực hiện: 2016-2019

      •    Chủ nhiệm đề tài: TS. BS. Trần Quang Bình

      •    Nguồn tài trợ: Nafosted - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia