Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Tài trợ tài chính


Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ DTHF:

Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng

- Số TK: 0541000269659

- Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

- Swift code: BFTVVNVX


Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

- ThS. Trịnh Thu Hằng: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

  Điện thoại: 0918044383. Email: hang.trinh@dthim.org.vn