Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Trên Động Vật Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan...

Các nhà nghiên cứu nên bắt đầu triển khai nghiên cứu trong vòng 12 tháng sau khi đã nhận được chấp thuận Hội đồng đạo đức....

01