Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa nông nghiệp, Bộ Nông ...[Chi tiết]

Trưởng nhóm nghiên cứu xương - nội tiết - sinh dục - sinh sản, Viện nghiên cứu Y học Đinh ...[Chi tiết]

Trưởng nhóm nghiên cứu Ung thư Chủ nhiệm bộ môn Miễn Dịch-Sinh Lý Bệnh, Đại học Y Hà Nội...[Chi tiết]

Trưởng nhóm nghiên cứu béo phì, tiểu đường và các bệnh chuyển hóa Trưởng phòng thí nghiệm Di truyền Phân tử, ...[Chi tiết]

Trưởng nhóm nghiên cứu Tế bào gốc Giảng viên bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Đại học Y Hà ...[Chi tiết]

01