Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Lễ ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên Hoàng


Thời gian: 13h30 - 16h30, thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

 

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ , khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà Nội

 

Giới thiệu về Quỹ:

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (Quỹ DTHF) thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng được thành lập tại Quyết định số 78/QĐ-VNCYHĐTH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng (Viện DTHIM), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông tin chi tiết xem tại đây.


Chương trình buổi lễ ra mắt ngày 3/11