Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Danh sách học viên sau đại học

tham gia nghiên cứu các đề tài do DTHIM chủ trì

 


STT

Họ và tên

NCS/

Cao học

Nơi công tác hiện tại

1

BS. Trần Thu Huyền

NCS

Bệnh viện Bạch Mai

2

BS. Trần Phương Hải

NCS

Bệnh viện Bạch Mai

3

BS. Nguyễn Thi Hoa

NCS

Bệnh viện Hữu Nghị

4

BS. Nguyễn Thị Duyên

NCS

Trường Đại học Y Thái Nguyên

5

BS. Hà Việt Trung

NCS

Bệnh viện đa khoa nông nghiệp

6

BS. Phạm Thị Diệp

Tiền NCS

Đại học Y Hà Nội

7

BS. Đặng Văn Thành

Cao học

Bệnh viện Quân đội TƯ 108

8

BS. Trần Duy Quốc Khánh

Tiền NCS

Bệnh viện Quân đội TƯ 108

9

BS. Mai Lê

Cao học

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên

10

BS. Võ Thị Linh

Cao học

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An

11

BS. Phan Quỳnh Anh

Cao học

Bệnh viện Thái Bình

12

BS. Nguyễn Thanh Hòa

Cao học

Bệnh viện Nam Thăng Long

13

BS. Nguyễn Thị Hương

Cao học

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

14

BS. Phạm Ngọc

BSNT

Đại học Y Hà Nội

15

BS. Nguyễn Thanh Tùng

BSNT

Đại học Y Hà Nội

16

CN. Huỳnh Chí Thiện

Cao học

Đại học Quốc Gia TPHCM

17

BS. Nguyễn Hoàng Gia

NCS

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
18 BS. Đậu Ly Na NCS Bệnh viện Chợ Rẫy
19 BS. Lương Hoàng Long NCS Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương