Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nhóm nghiên cứu Ung thư

 

Theo định hướng mô hình một Trung tâm xuất sắc trong nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, nhóm là nơi tập hợp các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai... Với mục tiêu theo đuổi một hướng nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và các trang thiết bị với mục tiêu để thực hiện các nghiên cứu có chất lượng cao nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư. Sự kết hợp đa ngành từ dịch tễ học cho tới phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên lâm sàng sẽ là phương thức mà nhóm nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đặt ra.

  

Lĩnh vực nghiên cứu:


Vấn đề nghiên cứu được tập trung vào các khía cạnh EBV và ung thư vòm mũi họng; ung thư lympho không Hodgkin, bao gồm:

 - Biến thể gen EBV và tế bào và hậu quả chức năng

- Liệu pháp ức chế biểu lộ gen bởi antisense oligonucleotides và siRNA

- Methyl hóa DNA vùng promoter gen EBV và tế bào

- Biểu lộ gen EBV ở nhiễm tiềm ẩn và các promoter được sử dụng

 

Dự án đang triển khai

 

Phát triển các dấu ấn sinh học chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng cho người Việt Nam

  • Thời gian thực hiện: 2015 - 2018
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Đô
  • Nguồn tài trợ: Nafosted - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

 

Công bố tiếng Anh


2012. Zhe Zhang, Di Sun, Susanna Hilda Hutajulu, Imran Nawaz, Do Nguyen-Van, Guangwu Huang, Sofia M. Haryana, Jaap M. Middeldorp, IngemarErnberg, Li-Fu Hu. Development of a Non-Invasive Method, Multiplex Methylation Specific PCR (MMSP), for Early Diagnosis of Nasopharyngeal Carcinoma.PLoS ONE.


2012. C Keane, J P Nourse, P Crooks, Do Nguyen-Van, H Mutsando,PMollee, RA Lea, MK Gandhi. Homozygous FCGR3A-158V alleles predispose to late onset neutropenia after CHOP-R for Diffuse Large B-cell Lymphoma. Internal Medicine.


2012. Jamie P Nourse, Pauline Crooks, Colm Keane, Do Nguyen-Van, Sally Mujaj, Nathan Ross, Kimberley Jones, Frank Vari, Erica Han, Ralph Trappe, Maher K. Gandhi.Expression profiling of Epstein-Barr virus-encoded microRNAs from paraffin-embedded formalin-fixed primary Epstein-Barr virus-positive B-celllymphoma samples. J Virol Methods. 


2011Do Nguyen-Van, Colm Keane, Erica Han, Kimberley Jones, Jamie P. Nourse, Frank Vari, Nathan Ross, Pauline Crooks, Olivier Ramuz, Michael Green, Lyn Griffith, Ralf Trappe, Andrew Grigg, Peter Mollee, Maher K. Gandhi. Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly expresses EBNA3A with conserved CD8 T-cell epitopes. Am J Blood Res.


2010.Kimberley Jones, Jamie P. Nourse, Leanne Morrison, Do Nguyen-Van, Denis Moss, Scott Burrows and Maher K. Gandhi. Expansion of EBNA1-specific effector T-cells in Post-Transplantation Lymphoproliferative Disorders. Blood


2008. Nguyen-Van D, Ernberg I., Phan Thi Phi P., Almqvist J., Tran Thi C., Zeng  Y.X., Hu L.F. A major EBNA1 variant in Asian EBV isolates shows enhanced transcriptional activity compared to prototype B95-8.Virus Research.


2008. Do Nguyen-Van, Ingemar Ernberg, Phi Phan-Thi-Phi, Chinh Tran-Thi, LiFu Hu. Epstein-Barr virus genetic variation in Vietnamese patients with nasopharyngeal carcinoma: full-length analysis of LMP1.Virus Genes.


2007.Zhe Zhang, Di Sun, Do Nguyen-Van, Anzhou Tang, Lifu Hu, Guangwu Huang. Inactivation of RASSF2A by promoter methylation correlates with lymph node metastasis in nasopharyngeal carcinoma.Int J Cancer.


2007.Di Sun, Zhe Zhang, Do Nguyen-Van, IngemarErnberg, Guangwu Huang, Lifu Hu. Aberrant methylation of CDH13 gene in nasopharyngeal carcinoma could serve as a potential diagnostic biomarker. Oral Oncol.Công bố tiếng Việt


2013.Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phan Thị Phi Phi, Phan Thu Anh, Nguyễn Văn Đô. Tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch chuyên nhiệm chống ung thư của Crilin T. Tạp chí Dược học.


2013.Phạm Huy Cường, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Văn Đô, Phan Thị Phi Phi. Nghiên cứu tác dụng gây tiết IL-2 và TNFα của chế phẩm trinh nữ Crila in vitro. Tạp chí Dược học. 


2012.Nguyễn Thị Hồng Gấm, Bùi Công Toàn và Nguyễn Văn Đô. Xây dựng quy trình PCR đa mồi xác định sự methyl hóa promoter của gen EBNA1. Tạp chí nghiên cứu Y học


Trưởng nhóm nghiên cứu

TS. BS. Nguyễn Văn Đô

Email: click vào đây
  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Sinh học phân tử

Tế bào u

Miễn dịch học