Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 

Hệ thống Labo 


Hệ thống labo nghiên cứu phục vụ cho các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực

- Sinh học phân tử

- Tế bào

- Sinh hóa

- Động vật thực nghiệm

 

Chức năng của labo là phục vụ cho:

- Nghiên cứu do Viện chủ trì

- Nghiên cứu hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước

- Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp

 

Tiêu chuẩn labo: Do đòi hỏi cao và nghiêm ngặt của các nghiên cứu, nên các labo đều được thiết kế theo các tiêu chuẩn của quốc gia và quốc tế


Hình ảnh một số thiết bị trong labo nghiên cứu

 

 

 

                                                                                     

 

                          

 

 

Các thông tin mới đăng :