Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức thành công khóa học “Scientific writing in English”   Ngày 28 tháng 12 năm 2018, khóa học “ Scientific writing in English” trong khuôn khổ dự án Edushare do Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.   Khóa học có sự tham gia ...

Khóa học: "Dịch tễ học II" Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp. Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời gian khóa học: 5 ngày, ...

Khóa học “Phương pháp liên ngành đến nha khoa”   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp. Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời gian ...

Khóa học “Viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh”   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp. Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời ...

Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng họp và làm việc tại Trường Đại học Essex, Vương Quốc Anh Ngày 24-25 tháng 9, trong khuôn khổ của dự án EDUSHARE (click here), do liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã tham gia họp cùng với các đối tác thành viên tại Trường ...

Viện nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức thành công khóa học “The art of writing a winning grant application”   Từ ngày 15 đến 16/11/2018, khóa học “ The art of writing a winning grant application” trong khuôn khổ dự án Edushare do Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức đã diễn ra thành công tốt ...