Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức thành công khóa học “Thống kê/phân tích số liệu với R”     Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 09 năm 2019, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Khóa học "Thống kê/Phân tích dữ liệu với R” trong khuôn khổ dự án Edushare do Viện NCYH Đinh Tiên Hoàng tổ chức ...

Khoá học "Thống kê/ phân tích số liệu với R"    Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng hân hạnh thông báo đến các bạn lớp học ngắn hạn về thống kê/ phân tích dữ liệu với R.   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của dự án. Những học viên bên ngoài dự ...

Thông báo khai giảng khóa học “Quản lý quy trình trong bệnh viện: Cách tiếp cận và hướng ứng dụng” Thời gian khóa học: 2 ngày, từ 09/09 – 10/09/2019   Địa điểm tổ chức: Hà Nội   Đối tượng tham gia: các Bác sỹ, các Cán bộ, Học viên làm việc tại Bệnh viện quan tâm đến Quản lý quy trình Bệnh viện và mô hình mô ...

Thông báo khai giảng kháo học “Làm thế nào để triển khai các Nghiên cứu quan sát lâm sàng chất lượng cao & Quản lý Bệnh viện” Thời gian khóa học: 2 ngày, từ 13 – 14/06/2019 Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC  “Làm thế nào để triển khai các nghiên cứu quan sát chất lượng cao”   Thời gian khóa học: 2 ngày, từ 13 – 14/06/2019 Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các đơn vị ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “Đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu lâm sàng” Từ ngày 20 – 24/5/2019, Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khóa học ngắn hạn với chủ đề “Đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu lâm sàng” tại Hà Nội. Đây là khóa học ...