Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thành viên hội đồng
 

Thành viên chính thức

TS. BS. Nguyễn Khánh Hòa - Chuyên ngành Dược lý, Sinh lý học & Nội tiết - Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Cấn Văn Mão - Chuyên ngành Sinh lý thần kinh - Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên ngành Sinh lý học - Ủy viên

TS. Tô Thanh Thúy - Chuyên ngành Sinh lý người & động vật - Ủy viên

TS. Nguyễn Thanh Sơn - Chuyên ngành Chăn nuôi - Ủy viên


Thành viên dự bị

TS. Vũ Thị Thu - Chuyên ngành Sinh lý người & động vật - Ủy viên

BS. Đậu Ly Na - Chuyên ngành Nội tiết - Ủy viên


Tổ Thư ký

Đoàn Minh Trang - Thư ký

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ - Thư ký

 
 
 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115