Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 6 năm 2020   “Chúng em rất cảm ơn các thành viên trong Hội đồng IRB-DTHIM và chuyên gia phản biện độc lập đã đóng góp những ý kiến quý báu cho đề tài. Chúng em học được rất nhiều từ buổi họp ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 04 năm 2020: Hoạt động IRB Animal – DTHIM trong thời gian Covid-19   Mặc dù hiện nay lệnh hạn chế ra đường trong thời gian dịch Covid-19 đang tiến triển, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 2 năm 2020: Hội đồng đã thông qua 6 đề tài “Lần đầu tiên tôi được tham gia một Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh làm việc tận tâm và chuyên nghiệp như thế này. Đặc biệt ngài luật ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên HoàngBản tin tháng 1 năm 2020: Cập nhật thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế   Các thành viên của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng (DTHIM) đã tham gia buổi Hội thảo ...

01