Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Giám sát tháng 10 năm 2022 "Em rất cảm ơn Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng. Nhờ có các góp ý của các Thầy Cô trong Hội ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Giám sát tháng 09 năm 2022 Hôm nay ngày 30/9/2022, được thừa ủy quyền của Chủ tịch IRB-DTHIM, TS.BS. Nguyễn Văn Đô - Phó chủ tịch Hội đồng, cùng với TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên thường trực và CN. Đoàn Minh Trang ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 09 năm 2022 Chúc mừng 2 nhóm nghiên cứu của Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Xanh Pôn và Trường Đại học Công Nghê - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Viện Nghiên ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 05 năm 2022 Chúc mừng nhóm nghiên cứu của Học Viện Quân Y và Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 03 năm 2022: Seminar #1 Chiều nay ngày 26/3/2022, buổi seminar với chủ đề "Vì sao một số bài báo nghiên cứu khoa học bị rút khỏi tạp chí quốc tế" đã được thảo luận sôi nổi online trên zoom giữa các ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 01 năm 2022   Vừa kết thúc vừa mở màn   Hội đồng đạo đức và Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã họp buổi cuối cùng của năm âm lịch tân sửu đồng thời là buổi họp định ...