Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 04 năm 2023 Khoảng cách địa lý không ngăn cản được công việc của Hội đồng đạo đức nghiên cứu trên động vật thực nghiệm.   TS. BS. Nguyễn Khánh Hoà – Chủ tịch hội đồng đạo đức nghiên cứu trên động vật thực ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 03 năm 2023 Sáng ngày 05/03/2023 Hội đồng đạo đức trên nghiên cứu Y Sinh học – Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng họp phiên họp đầu tháng 03 tại Phòng khám đa khoa ĐTH.   Đại diện nhóm nghiên cứu ThS. ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 12 năm 2022 Chúc mừng nhóm nghiên cứu của Viện mô phôi lâm sàng quân đội. Sau khi thông qua Hội đồng khoa học, đề tài tiếp tục được Hội đồng đạo đức Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng đã xem ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Giám sát tháng 10 năm 2022 "Em rất cảm ơn Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu trên động vật thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng. Nhờ có các góp ý của các Thầy Cô trong Hội ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Giám sát tháng 09 năm 2022 Hôm nay ngày 30/9/2022, được thừa ủy quyền của Chủ tịch IRB-DTHIM, TS.BS. Nguyễn Văn Đô - Phó chủ tịch Hội đồng, cùng với TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên thường trực và CN. Đoàn Minh Trang ...

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Bản tin tháng 09 năm 2022 Chúc mừng 2 nhóm nghiên cứu của Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Xanh Pôn và Trường Đại học Công Nghê - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Viện Nghiên ...