Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Trên Động Vật Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan...

Danh Sách Các Quy Trình Thực Hành Chuẩn (SOPs) Của Hội Đồng Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Trên Động Vật...

Các nhà nghiên cứu nên bắt đầu triển khai nghiên cứu trong vòng 12 tháng sau khi đã nhận được chấp thuận Hội đồng đạo đức....

Lịch họp định kỳ (Chiều CN, tuần cuối cùng của tháng, từ 13h30-17h30)...

TS. BS. Nguyễn Khánh Hòa - Chuyên ngành Dược lý, Sinh lý học & Nội tiết - Chủ tịch Hội đồng...

Hội đồng gồm có 5 thành viên chính thức, 02 thành viên dự bị và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng...

01