Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Từ ngày 26-28/09/2019, Viện DTHIM đã tổ chức thành công khóa học "Thống kê/phân tích số liệu với R" trong khuôn khổ dự án EDUSHARE....

Ngày 1-3/6/2019, Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng phối hợp cùng Đại học Tartu (Estonia) và đại học Y Hà Nội (Việt Nam) tổ chức chuỗi sự kiện Global Innovation Network-Nobel Discussion 2019 (GIN-Nobel 2019)...

Khóa học “Phương pháp liên ngành đến nha khoa” Click here for full album...