Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thành viên hội đồng
 

Thành viên chính thức

PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng

TS. BS. Nguyễn Văn Đô - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. BS. Trần Quang Bình - Chuyên ngành Dịch tễ học phân tử và Y tế công cộng - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên ngành Sinh lý học - Tổ trưởng tổ thư ký

ThS. Ngô Quỳnh Hoa - Chuyên ngành Luật - Ủy viên


Thành viên dự bị

BSCKII. Hà Việt Trung - Chuyên ngành Nội khoa - Ủy viên

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ngọc - Chuyên ngành Nội thần kinh - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Thanh Bình - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Huy Bình - Chuyên ngành Sinh lý học - Ủy viên


Tổ Thư ký

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ - Thư ký

Đoàn Minh Trang - Thư ký

 
 
 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115