Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nhóm nghiên cứu Y sinh học

 

Nhóm nghiên cứu y sinh được định hướng bởi chiến lược cộng tác/hợp tác của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đang tiến hành các nghiên cứu cùng các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu  như Viện  Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học khoa học Tự nhiên Hà Nội, và  các Bệnh viện điều trị bệnh trong và ngoài nước. Mong đợi, các nhà khoa học với cách tiếp cận đa ngành sẽ thành công khi đem thẳng các kết quả nghiên cứu từ bàn thí nghiệm vào thực hành lâm sàng.

 

 

Nhóm tập trung nghiên cứu về:


i)   Ứng dụng các phương pháp sinh học phân tử vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

ii)  Nghiên cứu các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, nguồn gốc vi sinh. 

iii) Nghiên cứu đóng góp của y học chính thống phương Tây, y học bổ xung, y học thay thế trong điều trị ung thư.

 

Dự án đang triển khai

 

 

Đang cập nhật


Trưởng nhóm nghiên cứu

PGS. TSKH. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Email: click vào đây
  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Sinh học phân tử

Miễn dịch học

 Các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học chống ung thư