Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Chức Năng Nhiệm Vụ

 

 

 

 

 

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 

   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

> Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115


 


Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-VNCYHĐTH ngày 10/2/2017. Hội đồng hoạt động một cách độc lập để xem xét, đánh giá về khía cạnh đạo đức và khoa học liên quan trong các nghiên cứu trên đối tượng là động vật, làm cơ sở tư vấn cho thủ trưởng cơ quan quản lý nghiên cứu. Đồng thời xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu trên động vật tuân thủ theo qui định của Luật bảo vệ động vật ở Việt Nam và của thế giới.


Hội đồng gồm có 5 thành viên chính thức, 02 thành viên dự bị và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng. Trong những trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể họp mở rộng để mời các chuyên gia tư vấn có kinh nghiêm về những lĩnh vực phù hợp trước khi ra quyết định phê duyệt chấp thuận khía cạnh đạo đức cho đề tài nghiên cứu nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và sự công bằng đối với tất cả đối tượng nghiên cứu cũng như các nhà nghiên cứu.


Để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tin cậy và thuận tiện cho các nhà nghiên cứu muốn được xem xét, đánh giá đạo đức trong nghiên cứu trên động vật tại Hội đồng đạo đức của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Viện đã công bố toàn bộ qui trình làm việc của Hội đồng trên website: dthim.org.vn


Chi tiết xin liên hệ:

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115


Phiên họp của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên Động vật

của Viện Nghiên Cứu Y học Đinh Tiên Hoàng