Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Trưởng phòng quản lý khoa học và công nghệ...[Chi tiết]

Nhóm Hỗ trợ và Phát triển, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...[Chi tiết]

CN. Nguyễn Đình Bình   Kế toán Trưởng   Email...[Chi tiết]

CN. Nguyễn Thị Bé   Kế toán tổng hợp   Phụ trách tài chính Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên ...[Chi tiết]

Cố vấn nhóm nghiên cứu FSH...[Chi tiết]

SV. Hồ Hoàng Dung   Trưởng nhóm nghiên cứu FSH   Email: dzungho.fsh@gmail.com  ...[Chi tiết]

Quản trị website...[Chi tiết]

Nhóm Hỗ trợ và Phát triển, Phòng Hành chính tổng hợp, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...[Chi tiết]