Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các dự án đang tìm nguồn tài trợ:


1. Dự án Sản xuất insulin từ bò chuyển gen

 

2. Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình DTH-10651015 trong điều trị đột quỵ não


3. Dự án kê đơn hoạt động thể lực quốc tế (IPAPO)


4. Nhóm nghiên cứu khoa học FSH


5. Dự án nâng cao chất lượng chương trình sinh viên trao đổi (ISTEP)