Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Tài trợ trong tương lai Nếu Ông/Bà muốn để lại gia sản của mình để đóng góp cho các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực y học thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, Ông/Bà có thể để lại di chúc và có sự chứng giám của Luật sư, hoặc liên hệ với trung ...

Tài trợ cơ sở vật chất Nếu Ông/Bà muốn tài trợ cơ sở vật chất cho sự phát triển của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, hoặc cho các nghiên cứu sẽ và đang triển khai thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, xin Ông/Bà liên hệ với Trung tâm nhận tài trợ của chúng ...

Trung tâm nhận tài trợ   Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ Đinh Tiên Hoàng   Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng - Số TK: 0541000269659 - Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội - Swift code: BFTVVNVX Mọi chi tiết xin liên hệ với: - TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch ...

01