Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Tài trợ trong tương laiNếu Ông/Bà muốn để lại gia sản của mình để đóng góp cho các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực y học thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, Ông/Bà có thể để lại di chúc và có sự chứng giám của Luật sư, hoặc liên hệ với trung tâm nhận tài trợ của chúng tôi.

 

-------------------------------------

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

 

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

 

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

 

- Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

 

  Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn 


Các tin cùng chủ đề