Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Tài trợ cơ sở vật chấtNếu Ông/Bà muốn tài trợ cơ sở vật chất cho sự phát triển của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, hoặc cho các nghiên cứu sẽ và đang triển khai thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, xin Ông/Bà liên hệ với Trung tâm nhận tài trợ của chúng tôi.


-------------------------------------

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

- Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

  Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn 

Các tin cùng chủ đề