Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

TS.BS. NGUYỄN VĂN ĐÔ

 

Trưởng nhóm nghiên cứu Ung Thư

 

 

Các chức danh liên quan

 

Chủ nhiệm bộ môn Miễn Dịch-Sinh Lý Bệnh, Đại học Y Hà Nội

 

 

Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành giảng viên bộ môn Miễn Dịch-Sinh Lý Bệnh trường Đại học Y Hà Nội từ 1996 cho tới nay. Ông đã tốt nghiệp Y khoa tại Bộ môn Vi Sinh, Ung Bướu và Tế Bào, Viện Karolinska năm 2007 và làm Post-doc tại Phòng thí nghiệm Huyết học - Miễn dịch học lâm sàng, bộ môn Miễn dịch, Viện nghiên cứu Y học Queensland, Brisbane, Queensland, Australia giai đoạn 2008-2010.

 

Trọng tâm nghiên cứu của tiến sĩ Đô là lĩnh vực Sinh học Tế bào và U, tập trung vàovirus Epstein-Barr (EBV) và tế bào vật chủ trong ung thư biểu mô vòm họng; U lympho tế bào B lớn lan tỏa.

 

Trong lĩnh vực Miễn Dịch học, ông nghiên cứu về tính đa hình gene và hệ quả chức năng của chúng trên gene của EBV và tế bào;ARN đối nghĩa và siARN trong liệu pháp kháng EBV; sự methyl hóa ADN trên các promoter của tế bào và các gene của EBV; định danh phân tử virus Epstein-Barr và chức năng các promoter; và nghiên cứu các quyết định kháng nguyên của EBV. 

 

Hiện tại nghiên cứu của ông tập trung vào sinh học phân tử liên quan tới các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm cũng như Y học cổ truyền cùng với hệ gene và các dự án ngoại di truyền (Epigenetics).

 

 

Trình độ học vấn


2010 - Postdoc tại Phòng thí nghiệm Huyết học - Miễn dịch học lâm sàng, bộ môn Miễn dịch, Viện nghiên cứu Y học Queensland, Brisbane, Queensland, Australia


2007 - Tiến sĩ Y khoa Bộ môn Vi Sinh, Ung Bướu và Tế Bào, Viện Karolinska, Thụy Điển


1997 - Thạc sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam


1990 - Bác sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt NamLĩnh vực quan tâm


Sinh học phân tử

 

Sinh học Tế Bào và U

 

Miễn Dịch họcGiải thưởng và danh hiệuTrên truyền thông đại chúng

 

 

Trên tin tức

 

 

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 


Nguyen Thi Quy, Duong Thu Huong, Dang Thi Ngoc Ha, Le Ngoc Giang, Le Quynh Giang, Do Thi Huyen, Nguyen Van Do, Le Thi Thu Hong, Truong Nam Hai. Enhanced soluble expression and effective purification of recombinant human interleukin-11 by SUMO fusion in Escherichia coli.

 

Zhe Zhang, Di Sun, Susanna Hilda Hutajulu, Imran Nawaz, Do Nguyen-Van, Guangwu Huang, Sofia M. Haryana, Jaap M. Middeldorp, IngemarErnberg, Li-Fu Hu. Development of a Non-Invasive Method, Multiplex Methylation Specific PCR (MMSP), for Early Diagnosis of Nasopharyngeal Carcinoma.PLoS ONE 7(11): e45908. doi:10.1371/journal.pone.0045908.

 

Jamie P Nourse, Pauline Crooks, Colm Keane, Do Nguyen-Van, Sally Mujaj, Nathan Ross, Kimberley Jones, Frank Vari, Erica Han, Ralph Trappe, Maher K. Gandhi. Expression profiling of Epstein-Barr virus-encoded microRNAs from paraffin-embedded formalin-fixed primary Epstein-Barr virus-positive B-celllymphoma samples. J Virol Methods. . 2012 Sep;184(1-2):46-54. Epub 2012 May 16.

 

C Keane, J P Nourse, P Crooks, Do Nguyen-Van, H Mutsando,PMollee, RA Lea, MK Gandhi. Homozygous FCGR3A-158V alleles predispose to late onset neutropenia after CHOP-R for Diffuse Large B-cell Lymphoma. Internal Medicine. 2012 Oct;42(10):1113-9

 

Do Nguyen-Van, Colm Keane, Erica Han, Kimberley Jones, Jamie P. Nourse, Frank Vari, Nathan Ross, Pauline Crooks, Olivier Ramuz, Michael Green, Lyn Griffith, Ralf Trappe, Andrew Grigg, Peter Mollee, Maher K. Gandhi. Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly expresses EBNA3A with conserved CD8+ T-cell epitopes. Am J Blood Res 2011;1(2):146-159.

 

Kimberley Jones, Jamie P. Nourse, Leanne Morrison, Do Nguyen-Van, Denis Moss, Scott Burrows and Maher K. Gandhi. Expansion of EBNA1-specific effector T-cells in Post-Transplantation Lymphoproliferative Disorders.Blood, 30 September 2010, Vol. 116, No. 13, pp. 2245-2252.


Nguyen-Van D, Ernberg I., Phan Thi Phi P., Almqvist J., Tran Thi C., Zeng  Y.X., Hu L.F. A major EBNA1 variant in Asian EBV isolates shows enhanced transcriptional activity compared to prototype B95-8.Virus Research, 2008, 132, 15–24.


Do Nguyen-Van, Ingemar Ernberg, Phi Phan-Thi-Phi, Chinh Tran-Thi, LiFu Hu. Epstein-Barr virus genetic variation in Vietnamese patients with nasopharyngeal carcinoma: full-length analysis of LMP1. Virus Genes, 2008; 37: 273-81.


Zhe Zhang, Di Sun, Do Nguyen-Van, Anzhou Tang, Lifu Hu, Guangwu Huang. Inactivation of RASSF2A by promoter methylation correlates with lymph node metastasis in nasopharyngeal carcinoma.Int J Cancer, 2007, Jan 1; 120 (1):32-8.


Di Sun, Zhe Zhang, Do Nguyen-Van, IngemarErnberg, Guangwu Huang, Lifu Hu. Aberrant methylation of CDH13 gene in nasopharyngeal carcinoma could serve as a potential diagnostic biomarker. Oral Oncol, 2007, 43, 82-87.Các bài báo trên tạp chí tiếng Việt

 

 

 

TS. BS. Nguyễn Văn Đô


TS.BS. Nguyễn Văn Đô

Email: do.nguyen@dthim.edu.vn

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Sinh học phân tử

Tế bào u

Miễn dịch học


 


 


 

 
Các tin cùng chủ đề