Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO BÀN TRÒN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC

TRONG PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI VIỆT NAM

 

Thời gian dự kiến:  14h00 – 16h45 ngày 02 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Đại học Y Hà Nội

 

Chủ tọa:

GS. Carl Johan Sundberg – Thành viên sáng lập IPAPO, Chủ tịch YFA;

TS. BS. Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Y Hà Nội

14h00-14h15

Đón tiếp và tiệc trà

14h15-14h30

Giới thiệu thành viên tham dự họp

14h30-14h40

Kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới về triển khai tăng cường hoạt động thể lực trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm

TS. BS. Lại Đức Trường – Cán bộ Tổ chức Y tế Thế giới

14h40-14h50

Kế hoạch của Bộ Y tế về triển khai tăng cường hoạt động thể lực trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm

ThS. BS. Trần Quốc Bảo – Trưởng Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Sức khỏe trường học, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

14h50-15h00

Kế hoạch của IPAPO và các hoạt động đang triển khai tại Việt Nam

TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Dự án IPAPO

15h00-15h10

Các hoạt động của Dự án TRAC tại Việt Nam

PGS. Mattias Larsson, Giám đốc Dự án TRAC

15h10-15h15

Bài tập thể lực tại chỗ

15h15-16h15

Thảo luận bàn tròn để làm rõ:

- Cách thức phối hợp giữa IPAPO, Dự án TRAC,  Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế trong triển khai tăng cường hoạt động thể lực trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm

16h15-16h30

Tổng kết và Kết luận

TS. BS. Hồ Thị Kim Thanh – Chủ tịch Công đoàn, Đại học Y Hà Nội

Các tin cùng chủ đề
° Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức thành công khóa học “Thống kê/phân tích số liệu với R”
° Thông báo khai giảng khóa học
° Thông báo khai giảng khóa học “Quản lý quy trình trong bệnh viện: Cách tiếp cận và hướng ứng dụng”
° Thông báo khai giảng khóa học “Làm thế nào để triển khai các Nghiên cứu quan sát lâm sàng chất lượng cao & Quản lý Bệnh viện”
° KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LÀM THẾ NÀO TRIỂN KHAI CÁC NGHIÊN CỨU QUAN SÁT CHẤT LƯỢNG CAO
° KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
° THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT VIẾT ĐỀ CƯƠNG XIN TÀI TRỢ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
° THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: NHỮNG ĐIỀU NHÀ NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI CẦN BIẾT VÀ HƯỚNG TỚI
° Khóa học Diễn đạt thông tin khoa học trong những bối cảnh khác nhau (bằng lời và hình ảnh)
· Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội và Hội nghị Quốc tế về Hoạt động thể lực và Sức khỏe
· Lễ ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên Hoàng
· Call for TRAC SEED FUNDS
· [Thông tin học bổng] CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MEXT – ASCOJA 2017
· Hội đồng đạo đức Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng
· Seminar
· Sinh hoạt khoa học kỷ niệm 3 năm thành lập Viện
· Lễ ký kết Bản ghi nhớ Dự án Hoạt động thể lực
· Seminar " Bệnh đái tháo đường và cơ chế sinh học phân tử"