Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh

 

Cố vấn chiến lược

 

 

Sơ lược

 

Lê Bộ Lĩnh (sinh năm 1958) là tiến sỹ kinh tế, phó giáo sư, chính trị gia người Việt Nam. Ông là Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu An Giang. 

  


Xuất thân

 

Ông sinh ngày 10/9/1958 tại xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình.

 


Trình độ học vấnTrình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị


2002 - Phó giáo sư kinh tế


1991 - Tiến sĩ kinh tế, Đại học Quốc gia Moskva


1980 - Tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp Hà Nội

 

Lĩnh vực quan tâm

 


Toàn cầu hóa 


Hội nhập kinh tế quốc tế


Phát triển kinh tế

 

Sự nghiệp


Ngày vào đảng: 18/1/1982Nghiên cứu và giảng dạy

 

2007 - 07/2016  

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XII, XIII. 

Phó chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước " Những vấn đề cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020".

Chủ nhiệm dự án hợp tác với đại học Tokyo (Nhật Bản) " Quan hệ giữa Nhật Bản và các nước thành viên mới của ASEAN".

Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cấp bộ " “Cộng đồng ASEAN: cơ sở hình thành, nội dung, triển vọng, tác động và phản ứng của các nước thành viên”.

Ủy viên Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của UBTV Quốc hội giai đoạn 2014-2016:"Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với Hiến pháp 2013".

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ khóa XII (2016-2021).

Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016-2020.

Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng biên tập của nhiều Viện nghiên cứu và Tạp chí khoa học.


2001 - 2011  Thư ký khoa học và Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương.

 

2005 - 2007  Tổng Biên tập Tạp chí Những vấn đề kinh tế Thế giới,và Vietnam Economic Review, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.


1995 - 2005  Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.


2005  Được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời tham gia chương trình quốc tế trao đổi chuyên môn.


1999  Được mời đi nghiên cứu 4 tháng tại Trường Đại học Duisburg, Cộng hòa Liên Bang Đức và Viện Lao động Nhật Bản.


1994 – 1995  Nghiên cứu theo chế độ Giáo sư tại Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.


1993  Phó Tổng Biên tập tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.


1991  Công tác tại Viện Kinh tế Thế giới thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.


1982  Công tác tại Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam


Đại biểu Quốc hội

 

07/2016  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

               Phó Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV.

 

2013  Thành viên Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp 2013.

 

2011  Đại biểu Quốc hội khóa XIII

          Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

          Trưởng tiểu ban Chính sách KHCN và Kết cấu hạ tầng, thành viên Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh


 

2007  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 

          Trưởng tiểu ban  KHCN trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, nội chính, tư pháp.

 Hoạt động đối ngoại


2009 - 2019  Thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban hòa bình Việt Nam


2011 - 2016  Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu ghị Việt Nam - Ucraina


1995 - 2015  Tổng thư ký đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban IATSS của Việt Nam tuyển chọn các ứng viên tham                       gia chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ cho các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản

 

Sách đã xuất bản

 

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu Á và Việt Nam. Nhà xuất bản KHXH, 1998.


Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản KHXH, 2002.


Chủ nghĩa tư bản hiện đại: khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh. Nhà xuất bản KHXH, 2002.


Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế 2004-2005. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2005.


Quan hệ Việt – Nga trong bối cảnh thế giới mới. Nhà xuất bản Thế giới 2005.


Kinh tế thế giới và Chính trị Thế giới 2005 triển vọng 2006. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2006.


Vòng đàm phán Đôha: nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra đối với các nước đang phát triển. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2006.


Những vấn đề cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 (đồng chủ biên). Nhà xuất bản KHXH 2011.

 

 


PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh

 

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề