Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

TS. NguyễnVăn Lạng

 

Cố vấn chiến lược

 

 

Các chức danh liên quan

 

 

Hiện nay - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt nam

 

                   Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Braxin

 

                   Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam

 

                   Thành viên Hội đồng cố vấn và Hội đồng khoa học, Viện nghiên cứu pháp luật Phát triển Doanh nghiệp

 

                   Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KHCN, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

                   Ủy viên Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam


2007 - 2013 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ  


2006 – 2013 Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


2001 - 2005 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk


1991 - 1994 Tổng Giám đốc Liên hiệp LNCN Gia Nghĩa, Bộ Lâm Nghiệp


1975 – 1979 Giám đốc Lâm trường Đắk Nông, Lâm Nông trường Gia Nghĩa, Bộ Lâm NghiệpTrình độ học vấn

 

2006 - Tiến sĩ khoa học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


2003 - Thạc sĩ khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 


1975 - Tốt nghiệp đại học, Đại học Lâm nghiệp Quảng Ninh

 

Lĩnh vực quan tâm

 Giaỉ thưởng và danh hiệu

 

 

2010 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 


2009 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


2009 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


2005 - Huân chương lao động hạng 2


2004 - Huân chương độc lập hạng 2Trên truyền thông đại chúng

 

 

Trên tin tức

 

 

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 

 

Các bài báo trên tạp chí Tiếng Việt

 

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đăk Lăk đến năm 2010. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số Tháng 5/2003. Tr.611-619


Phát triển cây điều ở Đăk Lăk. Tạp chí Hoạt động Khoa học số tháng 6/2003, Tr.45-46


Sử dụng tài nguyên đất và nước hợp lý làm cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 209 tr


Kết quả nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Nông. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 255 tr


Kết quả tuyển chọn giống Ngô lai mới tại Đăk Lak năm 2004. Tạp chí KHKT Nông nghiệp và PTNT – Kỳ 1+2 tháng 02 năm 2005, tr 142-143


Kết quả nghiên cứu khảo nghiệm tập đoàn các giống cây đậu đỗ triển vọng tại huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông. Tạp chí KHKT Nông nghiệp và PTNT – Kỳ 1+2 tháng 02 năm 2005


Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Tạp chí Hoạt động Khoa học (Bộ KH&CN) tháng 02/2005


Đánh giá đất phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở khoa học xác định cơ cấu cây trồng hợp lý huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Nông. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam


Kết quả nghiên cứu khả năng phát triển cây bông Đông Xuân có tưới tại EA Súp, Đăk Lăk. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 1, tháng 08/2005. Tr.97-99


Hiệu quả của việc che phủ đất trồng bông bằng xác cây ngô tại Tây Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 1, tháng 09/2005. Tr.89-91


Những vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng một kết cấu kinh tế phù hợp với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”, Tạp chí Cộng sản số 803 (9-2009)


Một số đánh giá về sự phát triển của Trung Quốc trong thời gian gần đây


 

Nước Nga 2050 – Chiến lược đột phá cách tân


 

Một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên

 


Khoa học và công nghệ - Động lực duy nhất quyết định sự thích ứng trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 21

 


Vài ý kiến về mô hình cây xanh đường phố và mô hình trồng cây xanh công viên tại thành phố Vũng Tàu

 


Vài ý kiến về phát triển Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 


Giải pháp nào cho bảo vệ phát triển rừng Việt Nam

 


Một số giải pháp cho phát triển cà phê Việt Nam

 


Đắk Nông - tiềm năng, thách thức và đột phá

 


Một số giải pháp phát triển Lâm Đồng

 


Một số giải pháp phát triển Kon Tum

 


Một số giải pháp phát triển Hà Nội

 


Một số giải pháp phát triển Ninh Bình

 


Nông nghiệp Việt Nam – thách thức và giải pháp

 


Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương


Hai cây long não tại biệt điện Bảo Đại, Thành phố Buôn Ma Thuột

 


TS. Nguyễn Văn Lạng

Email:lang@hhtp.gov.vn; 

          nvlang1953@gmail.com

CV: Click here

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề