Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

GS. TS. Angelica Lindén Hirschberg

 

Cố vấn chung của viện

 

 

Các chức danh liên quan


 

2007 - Giáo sư về Sản Phụ khoa, Viện Karolinska


2002 - Cố vấn về Nội tiết, Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Viện Karolinska


1998 - Giám đốc đơn vị Nghiên cứu sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Viện Karolinska

  

 

Trình độ học vấn


1995: Phó giáo sư thực hành Sản phụ khoa, Viện Karolinska


1989: Tiến sĩ, Khoa Dược lý, Viện Karolinska


1984: Bác sĩ, Viện KarolinskaLĩnh vực quan tâm


Sản & Phụ khoa

 

 

Giải thưởng và danh hiệuTrên truyền thông đại chúng

 


Trên tin tức

 

 

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 

 

 


GS. TS. Angelica Lindén Hirschberg

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Sản & Phụ khoa


 

  


 


Các tin cùng chủ đề