Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

ThS. Trịnh Thu Hằng


Nhóm Hỗ trợ và Phát triển, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 

Phụ Trách Phòng Hành chính tổng hợp, thư ký Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (DTHF)

 

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

Các tin cùng chủ đề