Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

CN. Nguyễn Thị Bé

 

Kế toán tổng hợp

 

Phụ trách tài chính Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (DTHF)

 

Email: be.nguyen@dthim.edu.vn

Các tin cùng chủ đề