Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

BS. HÀ VIỆT TRUNG

 

Phó viện trưởng viện nghiên cứu

 

 

Các chức danh liên quan

 

Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

 

 

Ông tốt nghiệp Học viện Quân Y năm 1987. Giai đoạn 1987-1995, ông làm việc cho Bệnh xá Binh chủng Thông tin.Năm 1994, ông nhận bằng Bác sĩ chuyên khoa I Nội chung tại Học viện Quân Y. Sau đó, ông được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế lao động – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2009, ông nhận bằng Bác sĩ chuyên khoa II Nội chung tại Học viện Quân Y. Năm 2012, ông kiêm nhiệm chức Phó Viện trưởng – Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng.

 

Hướng nghiên cứu chính của bác sĩ Trung là kết hợp Đông–Tây Y vào điều trị các bệnh Tim mạch – Đột quỵ, nhằm tìm ra các loại thuốc và liệu pháp can thiệp mới, nâng cao cơ hội điều trị cho bệnh nhân Tim mạch – Đột quỵ trong tương lai.

 

 

Trình độ học vấn


2009 – Bác sĩ chuyên khoa II, Học viện Quân Y

 

1994 – Bác sĩ chuyên khoa I, Học viện Quân Y

 

1987 – Bác sĩ, Học viên Quân YLĩnh vực quan tâm


Đột quỵ

 

Tim mạch


Ung thư

  

Y học cổ truyền

 

 Giải thưởng và danh hiệuTrên truyền thông đại chúng

 

Thủy châm - phương pháp điều trị bệnh hiệu quả

 


Trên tin tức

 

 

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 

 1. Hoang BX, Le BT, Tran HD, Hoang C, Tran HQ, Tran DM, Pham TD, Ha TV, Bui NT, Shaw DGJ. Pain Palliat Care Pharmacother, Dimethyl sulfoxide-sodium bicarbonate infusion for palliative care and pain relief in patients with metastatic prostate cancer. J Pain Pallat Care Pharmacother. 2011;25(4):350-5. Epub 2011 Sep 21.


2. Hoang BX, Tran DM, Tran HQ, Nguyen PT, Pham TD, Dang HV, Ha TV, Tran HD, Hoang C, Luong KN, Shaw DG. Dimethyl sulfoxide and sodium bicarbonate in the treatment of refractory cancer painJ Pain Palliat Care Pharmacother. 2011;25(1):19-24.Các bài báo trên tạp chí tiếng Việt


1. Đánh giá điều trị ngoại tâm thu bằng Lidocain hàng ngày, kết hợp đông tây y điều trị các bệnh kèm theo nhân một trường hợp, Tạp chí Y học thực hành, năm 2006


2. Đánh giá tác dụng giảm đau, cắt cơn đau bằng thủy châm Lidocain và vitamin B1, B6, B12, kết hợp với các thuốc điều trị căn nguyên và cơ chế bệnh sinh trong điều trị đau do các nguyên nhân khác nhau gây ra, Tạp chí Y học thực hành, năm 2005

 

 

 


BS. Hà Việt Trung

Email: trung.ha@dthim.org.vn

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Đột quỵ

Tim mạch

Ung thư

Y học cổ truyền


 

  


 


Các tin cùng chủ đề