Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

PGS.TSKH. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

 

Trưởng nhóm nghiên cứu Y sinh học

 

 

Các chức danh liên quan

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng.

 

 

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học (Bỉ) Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người đứng đầu nhóm nghiên cứu y sinh học. Bà tốt nghiệp khoa Sinh hóa thực vật của trường Đại học Tổng hợp Kishinhov, nước Cộng hòa Mondova năm 1975 (Liên xô cũ). Năm 1976, bà bắt đầu làm nghiên cứu tại trường phòng thí nghiệm sinh hóa dinh dưỡng, Viện Pasteur Hà Nội. Năm 1980, bà chuyển tới làm việc tại Khoa Lý sinh, Viện Sinh học, Trung Tâm nghiện cứu Khoa học Quốc gia Hà Nội.

 

 

Năm 1992, Tiến sĩ Hạnh  bắt đầu tiến hành các nghiên cứu Tiến sĩ tại Viện Sinh học phân tử, trường Đại học Tổng hợp tự do Brussels. Các phát hiện ở thời kỳ này là cấu trúc nhị phân bất thường đầu chụm chân của một yếu tố di truyền ngoài nhân và sự xuất hiện của nhiều phân tử ADN mạch vòng trong hệ genome của ký sinh trùng Leishmania mexican trong các điều kiện không thuận lợi khi bị sử lý độc chất.

 

Sau Brussels, Tiến sĩ Hạnh trở về làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Công nghệ sinh học đến 2007. Trong thời gian này, bà quan tâm nghiên cứu các loài vi sinh vật gây bệnh cho người như Helicobacter pylori, vi trùng lao và các phương pháp chẩn đoán phục vụ điều trị các bệnh chúng gây nên.

 

Các nghiên cứu sau 2007 gắn liền với nhiễm H.pylori và đồng nhiễm nấm, vi khuẩn ở các bệnh nhân bị các bệnh dạ dày.  Bà và các cộng tác viên đã phát hiện một thuộc tính mới của vi khuẩn là có thể sống trong điều kiện kỵ khí. Phát hiện này đưa ra một cách nhìn mới về sinh lý học của loài vi sinh học đỏng đảng này và cung cấp thông tin cho các nghiên cứu   dịch tễ học truyền bệnh của vi khuẩn.

 

Các nghiên cứu về MiR130b kích thích các biến đổi tiền ung thư trước ung thư dạ dày cùng nhiều nhóm các nhà khoa học quốc tế đã được tiến hành (chuẩn bị đăng). Cũng cùng thời gian, trong khi cố gắng tìm kiếm các phương tiện hỗ trợ điều trị ung thư, bà và cộng sự tìm thấy các loại nấm nội sinh của cây ăn quả Việt Nam tổng hợp các chất chống ung thư chưa biết.

 

Hiện nay, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh là Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng.

 

 

Trình độ học vấn


         - Phó giáo sư


1992 - Tiến sĩ khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Tự do Brussels - Bỉ


1975 - Nhà Sinh hóa Thực vật, Trường Đại học Tổng hợp Kishinhov - Cộng hòa MoldovaLĩnh vực quan tâm


Sinh học phân tử


Miễn dịch học


Các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học chống ung thưGiải thưởng và danh hiệu

 Trên truyền thông đại chúng

 

 

 

Trên tin tức

 

 

 

Các bài báo trên tạp chí quốc tế

 

-Perez-Perez Guillermo Ignacio, Thinh Nguyen Van, Huong Duong Thu, Gao Zhan1, Anh Do Nguyet, Nguyen Thi Nguyet, Loan Ta Thi, Nguyen Thi Vinh, Hong Hanh Nguyen Thi. Isolation and characterization of Helicobacter pylori recovered from gastric biopsies under anaerobic conditions. Diagnostic Microbiology&Infecious diseases October 2016 Volume 86, Issue 2, Pages 136–140

 

-Duong Thu Huong, Yanan Zhao, Nguyen Thi Nguyet, Ta Thi Loan, Nguyen Thi Thanh Binh, Nguyen Van Thinh, Nguyen Thi Hong Hanh, Guillermo Ipp& David SP (2013), Candida krusei colonization in patients with gastrointestinal diseases. Medical Mycology, 51: 884–887.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh and Nguyen ThuyVinh (2011).A fast, simple and cheap method for DNA extraction from blood and biopsy sample.Jour of Clinical Medicine and Pharmacy.Vol 6(3): 20-23

 

-Nguyen Thi Nguyet, Tran Van Hop and Nguyen Thi Hong Hanh (2010).Genotypes of Helicobacter pylori strains isolated from the patients with gastritis, gastric ulceration and gastric cancer. Journal of Gastroenterology Volume V(2): 37-42.

 

-Nguyen Thi Nguyet, Tran Van Hop and Nguyen Thi Hong Hanh (2010). Drug resistance of Helicobacter pylori strains isolated from the patients  with gastritis, gastric ulceration and gastric cancer. J Applied Medicine IV(712): 20-22.

 

-Nguyen Van Thinh, Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Canh Binh, Ngo Thi Hoai, Nguyen Quang Chung, Ta Long, Tran Van Hop (2009). Infection rate of Helicobacter pylori evaluated by combining different methods. Journal of GastroenterologyVolIV(17): 1113-1119.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen VănThinh, Nguyen Thi Nguyet, Ta Long, Nguyen Quoc Khanh and Tran Văn Hop (2008).Fungal infection status and gastritis in Viet Nam. 7th Congress on Gastroenterology of South East Asian National Joint 14thVNGE Annual Scientific Meeting : 742-748.

 

-Dang Duc Anh, Ho Minh Ly, Tran Thi Thanh Hoa, HoaThi Minh Tu, Nguyen Thi Nguyet, Vu Thi Quyen, Nguyen Quang Vinh, Thieu Quang Dung and Nguyen Thi Hong Hanh (2006). Gene ESAT-6 of some Mycobacterium tuberculosis strains isolated from the patients with meningitis. J Preventive Medicine, Vol XVI 6(85): 14-18.

 

- HoaThi Minh Tu, Vu Thi Quyen, Nguyen Thi Hong Hanh, Ho Thi Minh Ly, Nguyen Kim Trinh, Tran Thi Thanh Hoa, Pham Kim Lien (2005). Setting up conditions including biosafety to conduct Nitrate Reductase Assay for Mycobacterium tuberculosis.Issues of Basic Research in Life sciences.Proceedings. The 2005th National Conference on Life sciences. HanoiMedicalUniversity, November 03, 2005: 815-818.

 

-Tran Thi Thanh Hoa, HoaThi Minh Tu, Nguyen Thi Hong Hanh(2005). Combination  of Biochemical and molecular methods for determining multidrug resistance of Mycobacterium tuberculosis Proceedings National Conference on Biotechnology. Hanoi - December 2005: 15-18.

 

-Nguyen Thi Nguyet and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). Sequencing and analyzing gene HP1125 coding for an outer membrane protein. Genetics and Applications. 2/2004: 19-24.

 

- Nguyen Hoang Uyen and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). The urease and protease contained in the vesicles released by Helicobacter pylori. Genetics and Applications 2: 24-28.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh and Nguyen ThiNguyet (2004).HP1125 variants.Genetics and Application.3 / 2004: 5 -10.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh(2004). Evaluation of the structure as well as the molecular weight of circular DNAs. Genetics and Applications 3: 33-35.

 

-Nguyen Thi Nguyet and Nguyen Thi Hong Hanh(2004). Sensitivity and specificity of the two sets of primers TH1 and TH2 designed for detecting Helicobacter pylori. J. Preventive Medicine. VolXIV(1/64) : 41- 44.

 

-Vu Van Hanh and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). Sensitivity and specificity of primers designed for detecting Helicobacter pylori cagA. J. Preventive Medicine, Vol  XIV  (1/44): 16-19.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh(2003). Detection of Leishmania sp. by PCR method. J. Preventive Medicine, VolXIII(1/58): 22-25.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh (2003). Differing the circular and linear structure of the DNA by Pulsed-field electrophoresis PFGE. Issues of Basic research in Life sciences.Proceeding.Issues of Basic Research in Life sciences.Proceedings. The second National Conference in Biology, Agriculture, Medicine. Hue, 25-26/7/2003. Science and Techniques publishing House, Hanoi 2003: 887-888.

 

 -Nguyen Thi Hong Hanh (2003). The use of the recombinant protein HP1125 for detecting the bacterium Helicobacter pylori.Issues of Basic research in Life sciences.Proceedings. The second National Conference in Biology, Agriculture, Medicine. Hue, 25-26/7/2003. Science and Techniques Publishing House, Hanoi 2003: 889-891.

 

- Nguyen Thuy Vinh, Hoang Tuan Anh, Tran Quynh Hoa, Le Bang Son and Nguyen Thi Hong Hanh (2003). The sensitivity of the Helicobacter pylori isolated in during the years from 2000 to 2001 to clarithromycin, amoxicillin vµ metronidazole. Issues of Basic Research in Life sciences.Proceedings. The second National Conference in Biology, Agriculture, Medicine. Hue, 25-26/7/2003. Science and techniques publishing house, Hanoi 2003: 285-288.

 

 -Nguyen Thuy Vinh, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Khanh Dung, Nguyen Van Bang, Hoang GiaLoi, Ha Van Mao (2003). Estimate the influence of Clarithromycin and Metronidazole on the outcomes of three treatment courses OAC, OMC, OAM led in 7 days for the Helicobacter pylori-infected patients with gastric ulceration. J. Practical Medicine. No 6 (454): 58-61.

 

- Nguyen Thi Loi and Nguyen Thi Hong Hanh (2003). Multiplex PCR and detection of three genes of Helicobacter pylori. J. Medical Research Vol 22 (2): 1- 4.

 

- Juanita. LM and Nguyen Thi Hong Hanh (2003). The protein canenters the AGS cells via the interaction of the vesicles of Helicobacter pylori. J. Medical Research. Vol 23(3) : 50-54.

 

 -Nguyen Thi Hong Hanh (2003). The proteins contained in the vesicles derived from the Helicobacter pylori. Preventive Medicine.Vol XIII. No 2+3 (60): 21- 24.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Nguyen ThiThanhLoi(2003). Existing Helicobacter pylori strain without urease B gene in gastric and gastric cancer patients in Viet Nam. Proceeding.  National Biotechnology Conference 2003,16-17/12/2003. Science and Techniques Publishing House Hanoi: 1021-1024.

 

-Tran Quynh Hoa and Nguyen Thi Hong Hanh (2003).Proinflammation protein P34 in Helicobacter pyloristrains isolated in Viet Nam. National Biotechnology Conference 2003, 16-17/12/2003. Science and Techniques Publishing House Hanoi: 1021-1024.

 

-Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Thi Hong Hanh and Phan the Trung (2003). The gene coding for the outer membrane protein HP11125 of the bacterium Helicobacter pylori was found in an isolate derived from a patient suffering gastric ulcer. Proceeding.National Biotechnology Conference 2003,16-17/12/2003. Science and Techniques Publishing House Hanoi: 1065-1068.

 

-De Kleiner, Nguyen Thi Nguyet, Vu Van Hanh and Nguyen Thi Hong Hanh (2003). Monitoring the urease activity in different biological samples.Proceeding. National Biotechnology Conference 2003,16-17/12/2003. Science and Techniques Publishing House Hanoi: 1060-1064.

 

- NguyễnThuyVinh, NguyễnThi Hong Hanh, Hoang Tuan Anh, Tran Quynh Hoa, Le Bang Son, Nguyen Van Hoa and Ha Van Mao (2003). The problem concerning the sensitivity to Clarithromycin, Amoxicillin vµ Metronidazoleof  Helicobacter pylori in three years from 2000 to 2002.  Applied  Medicine.  No 4: 58-61.

 

-Nguyen Hoang Uyen, Nguyen Chi Thuan, Nguyen ThiThanhLoi and Nguyen Thi Hong Hanh (2003).Detection of the thermolabilehemolysin (tlh) and thermostable direct hemolysin (tdh) genes of Vibrio parahaemolyticus by PCR.  Biology 25 (4) : 42-46.

 

 -Hoang Tuan Anh, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Bang Son, Nguyen ThiThanhLoi, Nguyen Thi Nguyet, Tran Quynh Hoa, Dang DucTrach (2002). Cloning, sequencing and analyzing the 5’end of the gen CagAof three Helicobacter pylori quasi-species derived from an isolate derived from a Vietnamese patient. Biology 24 (3): 53-58.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh and Hammers, R (2002). Cloning, sequencing and analyzing 700 base pairs of a mitochondria minicircles of Leishmaniamexicana M379, strain Evans.  Preventive Medicine.Vol XII, No 6 (57): 18 - 21.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh and Hammers, R (2002). Cloning and sequencing a dominant mitochondria circle of the Leishmaniamexicana M379, strain Evans (E8). Preventive Medicine.Vol  XII, No 6 (57). pp22  24.

 

-Pham Van Lap and Nguyen Thi Hong Hanh (2002). Survey the mitochondria  EcoR I haplotypes of Vietnamese honeybee (Apiscerana). International Workshop on Biology.Hanoi - Viet Nam 1: 136 -139.

 

-Tran Quynh Hoa, Le Bang Son, Nguyen ThiThanhLoi, Hoang Tuan Anh, Nguyen Thi Nguyet, Bui Phuong Thuan, Dang DucTrach and Nguyen Thi Hong Hanh (2001). The deletion of two nucleotide from the 5'end of the cagA gene in the genome of Helicobacter pylori, Vietnamese strain. International Workshop on Biology.Hanoi - Viet Nam  2: 198 – 205.

 

 -Le Bang Son and Nguyen Thi Hong Hanh (2001). Study on Helicobacter pylori, strain 85 isolated from a Vietnamese patient. International Workshop on Biology.Hanoi - Viet Nam 1: 414 - 417.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh (2001). The outer membrane protein HP1125 of Helicobacter pylori can be used as the antigen for Western Blot Analysis. Second National Conference of the Vietnamese Pharmacy-Medical Society in 2001: 119-124.

 

-Nguyen Thi Hong Hanh (2001).The difference in Karyotype of the two Leishmania strains named Garnham (G1) and Evans (E8). The second National Conference of the Vietnamese  Pharmaco-Medical Society in 2001: 119 -124.

 

-Tran Cong Tuoc, Tran Quynh Hoa, Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Van Phung, Bui Phuong Thuan  (2001). The presence of Helicobacter pylori with cagA status in the gastric biopsies of Vietnamese patients.Biology  23 (2): 51 - 54.

 

 -Le Quoc Dung, Le Van Dao, Tran Minh Don, Nguyen Thi Thao, Luong Thi Yen, Tran Cong Tuoc, Tran Quynh Hoa, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Loi and Nguyen Thi Hong Hanh (2000).  Cloning two alleles THO1 and THO2 for forensic study.Problems of Basic Research in Biology.VietnamNationalUniversity Publishing House, Hanoi: 35 – 40

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Pierre, C (1999).Response of Leishmania population under the influence of toxic arsenate natri. The annual report of the Institute of Biotechnology :159 - 166.

 

- Le Xuan Tu, Truong Nanhai and Nguyen Thi Hong Hanh (1984). The influence of ADN isolated from the Hoavangnep rice strain on the growth and development of the rice anthers cultivated in vitro. Biology,VI(3) :1-3.

 

- Bui Nhu Thuan, Nguyen Thi Hong Hanh and Mai Thanh.Nitrate, Nitrite content in some fresh vegetables. Research reports 1975-1980, National Institute for Hygiene and Epidemiology: 24.

 

- Bui Nhu Thuan, Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Thi Thin and Mai Thanh. Study on Nito balance in senior children receiving a special food rich in plant protein. Research reports 1975-1980, National Institute for Hygiene and Epidemiology: 41.

 

- Bui Nhu Thuan, Nguyen Thi Hong Hanh and Mai Thi Hanh.The chemical content of Paephocorpustetragenelobus. Research reports 1975-1980, National Institute for Hygiene and Epidemiology: 39

- AD Schutov,THKoroleva, Nguyen Thi Hong Hanh,Vladimirovich, A and IAVantraub (1976).Protease of Vicia sativa L. Proceeding of Academy of Science, former URRS 231:1010-1013.

 

 

Các bài báo trên tạp chí tiếng Việt

 

- Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs (2014). Thiết lập phương pháp xác định hoạt tính Nattokinase. Y HỌC thực hành 2: 35-37.

 

- Nguyễn  Đức Toàn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt, Dương Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tạ Long, Lê Hữu Song (2013). Tình hình kháng kháng sigh của Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày và loét tá tràng. Tạp chí Y DƯỢC LÂM SÀNG  108 VIII(3): 1783-1787.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Van Thinh, Nguyen Thi Nguyet, Ta Long, Nguyen Quoc Khang, Tran Van Hop (2008). Fungi status and gastritis in Viet Nam. Vietnamese Journal of GastroenterologyVolIII(12): 742-748.

 

- Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Thi Hong Hanh, Nguyen Van Thinh and Ta Long (2008).Sequence analysis of a fungal strain in gastric biopsy of a patient with gastritis. Vietnamese Journal of Gastroenterology, Vol III(10): 608-612.

 

- Nguyen Van Thinh, Nguyen Thi Nguyet, Vu Thi Quyen, Ta Long and Nguyen Thi Hong Hanh (2008).The situation of Helicobacter pylori drug resistance in BuuDienHospital.  Vietnamese Journal of GatroenterologyVolIII(9): 536-540.

 

- Nguyen Van Thinh, Ta Long, Nguyen Thi Nguyet, Vu Thi Quyen, Duong Thu Huong and Nguyen Thi Hong Hanh (2007).Monitoring Candida parapsilosis in gastric biopsies of the patients with gastritis. Vietnamese Journal of GastroenterologyVol II (6): 355-361.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Nguyen Thi Ngoc Dung (2005).Surveying the PCR primer cagA to monitor Helicobacter pylori on 113 DNA samples.Issues of basic research in life sciences.Proceedings. The 2005th National Conference on Life sciences.HanoiMedicalUniversity, November 03, 2005: 1217-1219.

 

- Nguyen Thi Nguyet and Nguyen Thi Hong Hanh(2005). Genetic polymorphism of IL-1b and  IL-1RN genes of the Helicobacter pylori-infected patients with gastric ulceration. Issues of Basic Research in life sciences.Proceedings. The 2005th National Conference on Life sciences.HanoiMedicalUniversity, November 03, 2005: 1340 -1342.

 

-Vu Thi Quyen and Nguyen Thi Hong Hanh (2005). Genes IL-1band  IL-1RN of the patients suffering gastritis.Proceedings National Conference on Biotechnology.Hanoi - December 2005: 36-38.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Le Bang Son (2005). Sequencing and analyzing a domain located on Helicobacter pylori HP1125.Proceedings National Conference on Biotechnology. Hanoi - December 2005: 68-71.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Nguyen Kim Giao (2005). Anaerobic bacteria isolated from the stomach of a Vietnamese patient infected with Helicobacter pylori.Proceedings National Conference on Biotechnology.Hanoi- December 2005: 5-7.

 

- Nguyen Thuy Vinh, Nguyen Van Bang, Nguyen Kh¸nh Dung, Nguyen Thi Hoa, Pham Thi Hai Yen, Vu Van Hanh, Nguyen Thi Nguyet, Tran Quynh Hoa, Nguyen ThiHong Hanh (2004). A 205-bp region on HP1125 gene can serve as biomarker for detecting Helicobacter pylori. Proceeding of the Congress.VthCongress on gastroenterology of South East Nations.Hanoi October 21-23, 2004: 33-35.

 

 - Ta Kim Chinh, Nguyen Thi Hong Hanh, Hoa Thi Minh Tu (2004). Analysis on r28S sequence of Metarhizium Ma2RN strain isolated from Vietnam. Issues of basic research in Life sciences with direction in upland agriculture and forestry.Proceedings.The 2004th National Conference on Life Sciences.ThaiNguyenUniversity, September 23, 2004. Sciences and Techniques Publishing HouseHanoi: 331-334.

 

- Nguyen Kim Giao, Nguyen Minh Lien, Tran Quang Huy and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). The formation of the vesicles bearing the toxin cagA in Helicobacter pylori, strain VNH-85. Issues of Basic Research in Life sciences with direction in upland agriculture and forestry.Proceedings.The 2004th National Conference on life sciences VietnamMilitaryMedicalUniversity, October 28, 2004. Science and Techniques Publishing House, Hanoi, 2004: 220-223.

 

- Nguyen Thi Hong Hanh and Tran QuynhHoa (2004).The antigenic Helicobacter pylori HP1125 variants isolated in Viet Nam.Issues of Basic Research in Life sciences with direction in upland agriculture and forestry.Proceedings.The 2004th National Conference on life sciences VietnamMilitaryMedicalUniversity, October 28, 2004. Science and Techniques Publishing House, Hanoi, 2000: 403 - 407.

 

-Nguyen Thi Nguyet and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). Study on genetic factors associated with the gastric ulceration of Helicobacter pylori-infected patients.Issues of Basic Research in Life sciences with direction in Medicine and Pharmacology.Proceedings.The 2004th National Conference on Life sciences VietnamMilitaryMedicalUniversity, October 28, 2004. Science and techniques publishing house, Hanoi, 2004: 456 - 458.


 -Do Xuan Hoa, De Kleiner and Nguyen Thi Hong Hanh (2004). Issues of Basic Research in Life sciences with direction in Medicine and Pharmacology.Proceedings.The 2004th National Conference on life sciences Vietnam Military Medical University, October 28, 2004. Science and techniques publishing house, Hanoi, 2004: 227-230. ung LD, Duc PTM, Huong NTT,. 2000. Study on Effect of Hop Coc Accupuncture by Laser He-Ne on the Changes of Some Circular Indicators and Neurotransmitters. Hochiminh Medical Journal, Hochiminh Medical-Pharmaceutical School, 4(2): 435-442 (Vietnamese)

 

 


PGS. TSKH. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Email: hanh.nguyen@dthim.org.vn

 

 

 

  Lĩnh vực nghiên cứu
   
   


Sinh học phân tử

Miễn dịch học

Các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học chống ung thư

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề