Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Course: Advanced Topics in Health Economic Evaluation


Đối tượng tham gia: Sinh viên Việt Nam và Thụy Điển

Số lượng tối đa: 20 người, ưu tiên cho các ứng viên phù hợp

Khóa học yêu cầu kiến thức cơ bản về phân tích cost-effectiveness

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh

Tất cả chi phí được tài trợ bởi dự án TRAC


Thời gian khóa học: 20 tháng 11 - 22 tháng 12 năm 2017

Deadline đăng ký: 15 tháng 10 năm 2015


Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia khóa học sẽ được công bố vào 22 tháng 10 (Đối với sinh viên Thụy Điển) và 3 tháng 11 (Đối với sinh viên Việt Nam) Thông tin chi tiết về khóa học xem dưới đây hoặc qua đường link: Course: Advanced Topics in Health Economic Evaluation


Các tin cùng chủ đề