Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nhân duyên của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng với Ninh Bình.

Ông Ngoại của TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - một dấu gạch nối từ làng Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội với làng Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình.
 
Cuối năm 1946, ngay sau khi gia đình Ngoại của TS. Hương bị phát hiện là địa chỉ đỏ của Xứ Ủy Bắc Kỳ, thực dân Pháp đã cho phá hủy toàn bộ ngôi nhà Bác Hồ đã từng đến sinh sống và làm việc tại Gia đình Ngoại của TS. Hương (3/1946 vàtháng 11/1946) và phá hủy cả nhà thờ của gia đình - nơi Bộ Chính Trị đã họp dưới sự chủ trì của Bác Trường Chinh tháng 3/1946. Đó là cơ duyên toàn bộ gia đình Ngoại của TS. Hương đã phải đi chuyển đến sống ở làng Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và Ngoại TS. Hương đã trở thành Thầy Giáo dạy học tại nơi này.
 
Trong thời gian gia đình Ngoại của TS. Hương ở tại Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Bác của TS. Hương đã thường xuyên sang nhà Cụ Thơ A để lấy báo cứu quốc về cho Ông Ngoại TS. Hương đọc mỗi ngày (sau này chúng tôi mới biết Cụ Thơ A chính là Ông Ngoại của BSCKII. Hà Việt Trung). Cũng trong thời gian này Ông Ngoại TS. Hương là thầy giáo dạy Bác Hà Văn Nhưỡng. Sau này Bác Hà Văn Nhưỡng chính là Bố đẻ của BSCKII. Hà Việt Trung...
 
Cuộc đời đúng là một chữ duyên
 
 
 
 
Hình ảnh trong Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Các tin cùng chủ đề