Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thông báo khai giảng khóa học “Quản lý quy trình trong bệnh viện: Cách tiếp cận và hướng ứng dụng”


Thời gian khóa học: 2 ngày, từ 09/09 – 10/09/2019

 

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

 

Đối tượng tham gia: các Bác sỹ, các Cán bộ, Học viên làm việc tại Bệnh viện quan tâm đến Quản lý quy trình Bệnh viện và mô hình mô phỏng, quản lý vận hành.

Ưu tiên: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của dự án.

Những học viên bên ngoài dự án có thể đăng ký tham gia khóa học nếu còn chỗ, và sẽ phải đóng góp một phần nhỏ kinh phí. Xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức khóa học.

 

Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp.

Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.

 

Giảng viên: GS. Olav Goetz, Quản trị kinh doanh tổng hợp và tư vấn chăm sóc sức khỏe tại Đại học khoa học ứng dụng APOLLON, Đại học Greifswald, Đức

 

Mục tiêu khóa học:

Giới thiệu về quản lý quy trình trong bệnh viện dựa trên hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Đức.

Có được nền tảng cơ bản của quản lý quy trình, mô hình hóa và mô phỏng.

Sau khóa học này, học viên sẽ được làm quen với lý thuyết về quản lý quy trình, có thể nhận ra và sử dụng các kỹ thuật mô phỏng trong quản lý quy trình ở bệnh viện. 

 

Nội dung: Khóa học tập trung vào việc ứng dụng Quản lý quy trình và Mô phỏng hóa trong Bệnh viện.

Khóa học được chia ra làm 3 phần:

Phần 1: Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Đức

Phần 2: Quản lý quy trình

Phần 3: Mô phỏng

 

Deadline đăng kí: 02/09/2019

 

Học phí: 1.000.000 đồng

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Thạc sĩ Trịnh Thu Hằng, Điện thoại: 0918 044 383; Email: hang.trinh@dthim.org.vn 

Văn phòng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Điện thoại: 0243 9913 177; Email: contact@dthim.org.vn 

Các tin cùng chủ đề