Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Sau Khi Được Chấp Thuận    

 

   

Các nhà nghiên cứu nên bắt đầu triển khai nghiên cứu trong vòng 12 tháng sau khi đã nhận được chấp thuận Hội đồng đạo đức. Nếu nghiên cứu nào sau 24 tháng không được triển khai thì chấp thuận đạo đức sẽ tự động bị hủy bỏ.

 

Các nhà nghiên cứu :

-   Phải nộp báo cáo tiến độ hàng năm cho Hội đồng   

-   Thông báo cho Hội đồng tất cả các thay đổi đáng kể liên quan đến nghiên cứu

-  Thông báo cho Hội đồng các kết luận của nghiên cứu hoặc khi chấm dứt nghiên cứu

 
   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115

 

 

Các tin cùng chủ đề