Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nộp Hồ Sơ
   

 

   

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Trên Động Vật Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan


 

   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ:

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Các yêu cầu về hồ sơ tài liệu xin đánh giá khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu trên Động Vật


Người đứng đơn phải nộp đầy đủ mọi tài liệu đúng theo qui định để đánh giá đạo đức của đề tài nghiên cứu được đề xuất. Hồ sơ gồm:

1. Bìa hồ sơ (mẫu bìa)
2. Mẫu đơn xin đánh giá đạo đức trong nghiên cứu (mẫu 1).

3. Đề cương nghiên cứu theo mẫu qui định của Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ (mẫu 2) hoặc các biểu mẫu quốc tế đối với đề tài/ dự án hợp tác quốc tế. Nếu đề tài hợp tác quốc tế cần có bản đề cương bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Bản đề cương làm bằng tiếng Việt cần làm theo mẫu 2).

Trong trường hợp đề tài/ dự án đã được phê duyệt tài trợ kinh phí bởi Đơn vị có thẩm quyền, đề nghị Chủ nhiệm đề tài/ dự án gửi kèm đề cương đã được phê duyệt tài trợ thay cho mẫu 2.
4. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài và các nghiên cứu viên chính (mẫu 3).
5. Bản mô tả thông tin liên quan đến phần nghiên cứu trên động vật cần thông qua Hội đồng đạo đức (mẫu 4).

6. Bản cam kết thực hiện theo đúng các nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu của nhà nghiên cứu (mẫu 5).

7. Các tài liệu, văn bản có giá trị về mặt khoa học, pháp lý có liên quan đến đề tài/ dự án nghiên cứu xin đánh giá.

Chủ nhiệm đề tài hoàn thành hồ sơ và gửi 01 bản điện tử về địa chỉ email của thư ký Hội đồng, và 01 bản hardcopy (ngoài phong bì có dán bìa hồ sơ) gửi về địa chỉ của Hội đồng hoặc liên hệ với thư ký của hội đồng:

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115

Thời gian xét duyệt hồ sơ: 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Quý vị có thể gửi lệ phí xét duyệt hồ sơ nghiên cứu bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Viện:

Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng (VND)

- Số tài khoản: 00231000802008 (Việt Nam Đồng), 0231000830001 (USD) hoặc 0231001857007 (Euro)

- Ngân hàng Bảo Việt, Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng - Sở giao dịch

 


Các tin cùng chủ đề