Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thành Viên Hội Đồng
 

Thành viên chính thức

PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng

TS. BS. Nguyễn Văn Đô - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. BS. Trần Quang Bình - Chuyên ngành Dịch tễ học phân tử và Y tế công cộng - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên ngành Sinh lý học - Tổ trưởng tổ thư ký

LS. Nguyễn Anh Minh - Chuyên ngành Luật - Ủy viên


Thành viên dự bị

BSCKII. Hà Việt Trung - Chuyên ngành Nội khoa - Ủy viên

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ngọc - Chuyên ngành Nội thần kinh - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Thanh Bình - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Ủy viên

TS. BS. Nguyễn Huy Bình - Chuyên ngành Sinh lý học - Ủy viên


Tổ Thư ký

TS. BS. Phạm Thị Ngọc Diệp - Thư ký Khoa học

CN. Đoàn Minh Trang - Thư ký Hành chính

 
 
 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115


Các tin cùng chủ đề