Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Chức Năng Nhiệm Vụ

 

 

 

 

 

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học trên đối tượng con người Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 

   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

> Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115


 


Hội đồng đạo đức của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã được Bộ Y tế cấp mã số hoạt động IRB – VN02010 theo quyết định số 134/ QĐ – K2ĐT ký ngày 15/10/2015. Hội đồng đạo đức của Viện hoạt động một cách độc lập để xem xét, đánh giá về khía cạnh đạo đức và khoa học liên quan trong các nghiên cứu y sinh học trên đối tượng là con người, làm cơ sở tư vấn cho thủ trưởng cơ quan quản lý nghiên cứu. Đồng thời xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu y sinh tuân thủ theo qui định của Bộ Y tế Việt Nam và của thế giới.


Hội đồng gồm có 5 thành viên chính thức, 04 thành viên dự bị và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng. Trong những trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể họp mở rộng để mời các chuyên gia tư vấn có kinh nghiêm về những lĩnh vực phù hợp trước khi ra quyết định phê duyệt chấp thuận khía cạnh đạo đức cho đề tài nghiên cứu nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và sự công bằng đối với tất cả những đối tượng tham gia nghiên cứu.


Để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tin cậy và thuận tiên cho các nhà nghiên cứu muốn được xem xét, đánh giá đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người tại Hội đồng đạo đức của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Viện đã công bố toàn bộ qui trình làm việc của Hội đồng trên website: dthim.org.vn

 

Chi tiết xin liên hệ:

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115

 

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh

của Viện Nghiên Cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tháng 1 năm 2016

Các tin cùng chủ đề