Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Chức năng nhiệm vụ

 

 

 

 

 

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học trên đối tượng động vật Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

 

   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

> Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

ThS. Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177


 


Hội đồng đạo đức cho các nghiên cứu trên động vật của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng được thành lập theo quyết định số 195/QĐ-VNCYHĐTH ngày 04/6/2018. Hội đồng hoạt động một cách độc lập để xem xét, đánh giá về khía cạnh đạo đức và khoa học liên quan trong các nghiên cứu trên đối tượng là động vật, làm cơ sở tư vấn cho thủ trưởng cơ quan quản lý nghiên cứu. Đồng thời xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu trên động vật tuân thủ theo qui định của Luật bảo vệ động vật ở Việt Nam và thế giới.


Hội đồng gồm có 5 thành viên chính thức, 02 thành viên dự bị và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng. Trong những trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể họp mở rộng để mời các chuyên gia tư vấn có kinh nghiêm về những lĩnh vực phù hợp trước khi ra quyết định phê duyệt chấp thuận khía cạnh đạo đức cho đề tài nghiên cứu nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi đối với tất cả các đối tượng nghiên cứu.


Để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tin cậy và thuận tiên cho các nhà nghiên cứu muốn được xem xét, đánh giá đạo đức cho các nghiên cứu trên động vật  tại Hội đồng đạo đức của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Viện đã công bố toàn bộ qui trình làm việc của Hội đồng trên website: dthim.org.vn


Phiên họp đầu tiên của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh

của Viện Nghiên Cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tháng 1 năm 2016