Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Ban Kiểm soát Quỹ

 

 

 

 

 

Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng,  gồm các thành viên có tên sau:

1. CN. Nguyễn Thị Bé - Nguyên Kế toán trưởng, ĐHYHN - Trưởng Ban

2. LS. Ngô Quỳnh Hoa  - Phó Trưởng Ban

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Bình - Ủy viên


 

   
  Liên kết

 

Quyết định thành lập Quỹ

Điều lệ Quỹ

> QĐ Hội đồng Quản lý Quỹ

> QĐ Ban Điều hành Quỹ

> QĐ Ban Kiểm soát Quỹ

> Quy trình nộp hồ sơ đề tài

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn 

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115


 

Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản  Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;

c) Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

d) Thực hiện việc giám sát và phản biện các hoạt động tài chính của Quỹ.

3. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ hoặc thành viên của Ban Kiểm soát Quỹ được ủy quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ, phát biểu ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

4. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các hoạt động theo quy chế;

5. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ.

 

-----------------------------------------------------------------

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ DTHF:

Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng

- Số TK: 0541000269659

- Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

- Swift code: BFTVVNVX

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn


 

 

Các tin cùng chủ đề