Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thành viên hội đồng   Thành viên chính thức PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Nguyễn Văn Đô - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Phó Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Trần Quang Bình - Chuyên ngành Dịch tễ học phân tử và Y tế công cộng - Ủy viên TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - ...

Chức năng nhiệm vụ           Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học trên đối tượng con người Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng         Liên kết   > Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ > Các quy trình chuẩn  > Lịch họp hội đồng - - - - - - - - - - - - - - Chi tiết xin liên hệ ThS. Trịnh Thu Hằng Email: hang.trinh@dthim.org.vn Điện ...

Sau khi được chấp thuận           Các nhà nghiên cứu nên bắt đầu triển khai nghiên cứu trong vòng 12 tháng sau khi đã nhận được chấp thuận Hội đồng đạo đức. Nếu nghiên cứu nào sau 24 tháng không được triển khai thì chấp thuận đạo đức sẽ tự động bị hủy bỏ.   Các nhà nghiên cứu : -   Phải nộp báo cáo ...

Nộp hồ sơ           Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan (Sửa đổi ngày 20/01/2016)         Liên kết   > Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ > Các quy trình chuẩn  > Lịch họp hội đồng - - - - - - - - - - - - - - Chi tiết xin liên hệ ThS. Trịnh Thu Hằng Email: hang.trinh@dthim.org.vn Điện thoại: ...

Các quy trình chuẩn                  Liên kết   > Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ > Quy trình quy chế hoạt động của Hội đồng đạo đức > Lịch họp hội đồng - - - - - - - - - - - - - - Chi tiết xin liên hệ ThS. Trịnh Thu Hằng Email: hang.trinh@dthim.org.vn Điện thoại: 024 39913177   Danh Sách Các Quy Trình Thực Hành Chuẩn (SOPs) Của Hội Đồng Đạo ...

Lịch họp Hội đồng đạo đức năm 2019           - Lịch họp định kỳ (Sáng thứ 7, tuần cuối cùng của tháng, từ 07h30-11h30)                           Tháng  Ngày họp 1 26 tháng 01 năm 2019 2 23 tháng 02 năm 2019 3 30 tháng 03 năm 2019 4  27 tháng 04 năm 2019 5 25 tháng 05 năm 2019 6 29 tháng 06 năm 2019 7 27 tháng 07 năm 2019 8 31 tháng 08 năm 2019 9 28 tháng 09 năm 2019 10 26 tháng 10 năm ...

01