Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Trung tâm nhận tài trợ

 

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ Đinh Tiên Hoàng

 

Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng

- Số TK: 0541000269659

- Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

- Swift code: BFTVVNVX

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

- Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

  Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn 


Các tin cùng chủ đề