Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Khóa học “Viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh”

 

Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp.

Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.

 

Thời gian khóa học: Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Deadline đăng kí: 21/12/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia khóa học sẽ được công bố vào ngày 22/12/2018.

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Thành viên chính và điều phối viên dự án EDUSHARE tại Hà Nội

Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

 

Thạc sĩ Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

 

Văn phòng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Email: contact@dthim.org.vn

Điện thoại: 02439913177


Các tin cùng chủ đề