Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

EDUSHARE (2016 - 2019)

 

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam (Joint capacity building in biomedical higher education through adopting international academic standards and transferring technology between European and Vietnam universities), viết tắt là EDUSHARE.

 

Thời gian thực hiện dự án là 03 năm, từ 9/2016  –  9/2019.

 

Các đối tác của dự án bao gồm:

 

 Đối tác châu Âu:

 • Đại học Tartu (Estonia) – Đơn vị điều phối và quản lý dự án
 • Đại học Greifswald (Đức)
 • Viện Karolinska (Thuỵ Điển)
 • Đại học Essex (Anh)
 • Gobal HR Partner LLC (Estonia)
 • Universitätsmedizin Greifswald (Đức)
 • ScanBalt

 

Đối tác Việt Nam:

 • Trường Đại học Y Dược Huế - Đơn vị điều phối tại Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng
 • Trường Đại học Y Hà Nội
 • Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

 

Mục tiêu tổng quát của dự án EDUSHARE là nhằm hỗ trợ để hiện đại hoá và quốc tế hoá đào tạo sau đại học tại Việt nam thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác Việt Nam và châu Âu. Mục tiêu này được thể hiện thông qua hai mục tiêu cụ thể sau:

(1) Nâng cao năng lực giảng dạy và cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác nghiên cứu y khoa tại các cơ sở đào tạo Việt Nam thông qua đào tạo kỹ năng giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật.

(2) Cải thiện chất lượng các cơ sở đào tạo Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ liên ngành chất lượng cao về y sinh học.

 

Kết quả mong đợi của dự án gồm:

1)      Tối thiểu 50 cán bộ từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng hoàn thành các khoá đào tạo y khoa liên tục về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm

2)      Có được chương trình đào tạo Tiến sĩ về y sinh học và y học phân tử

3)      Tuyển sinh 20 nghiên cứu sinh về y sinh học

4)      Hoàn thành tối thiểu 02 đề tài nghiên cứu khoa học

5)      Phát triển quan hệ hợp tác giữa các đối tác thương mại và nhà nghiên cứu, quan hệ giữa các đối tác

 

Chương trình đào tạo sẽ được thực hiện tại các Đơn vị đối tác phía Việt Nam, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu thuộc các đối tác phía châu Âu. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ áp dụng phương pháp đào tạo giảng viên, lựa chọn đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm để bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ để từ đó cùng phối hợp với các chuyên gia quốc tế tham gia đào tạo liên kết. Các đơn vị cận lâm sàng của các trường cũng sẽ được đầu tư trang bị máy móc, cơ sở hạ tầng để đáp ứng với chương trình đào tạo tiên tiến.

 

Các tin cùng chủ đề