Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Khóa học "Nghệ thuật viết Đề cương xin tài trợ"


Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án.

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp.

Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.

 

Thời gian khóa học: từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Deadline đăng kí: 10/11/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia khóa học sẽ được công bố vào ngày 12/11/2018.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:


Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Thành viên chính và điều phối viên dự án EDUSHARE tại Hà Nội

Email: huong.nguyen@dthim.org.vn


Thạc sĩ Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn


Văn phòng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Email: contact@dthim.org.vn

Điện thoại: 02439913177


Các tin cùng chủ đề