Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Ngày đăng bài: 08/04//2016 [Tuyển Dụng] Vị trí trợ lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đang cần tuyển: 02 Trợ lý nghiên cứu   Vị trí: Trợ lý nghiên cứu Địa điểm làm việc: Hà Nội  Loại công việc: Toàn thời gian cố định   Thông tin chi tiết về công việc: Tham gia các dự án và đề tài nghiên cứu của Viện, ...

Ngày đăng bài: 08/04//2016 [Tuyển dụng] Vị trí kỹ thuật viên phòng thí nghiệm   Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đang cần tuyển: 01 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm   Vị trí Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Địa điểm làm việc: Hà Nội Loại công việc: Toàn thời gian cố định   Thông tin chi tiết về công việc: Chịu trách nhiệm thực hiện các ...

Thông báo tuyển tình nguyện viên (Dự án Young DTHIM) Dự án Young DTHIM được thành lập nhằm mục tiêu 1. Giúp các nhà chuyên môn trẻ và cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu y học trong cuộc sống xã hội cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân 2. Tạo cơ hội cho các nhà chuyên môn trẻ ...

01