Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nhóm Hỗ trợ và Phát triển, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...[Chi tiết]

CN. Nguyễn Thị Bé   Kế toán tổng hợp   Phụ trách tài chính Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Đinh Tiên ...[Chi tiết]

SV. Hồ Hoàng Dung   Trưởng nhóm nghiên cứu FSH   Email: dzungho.fsh@gmail.com  ...[Chi tiết]

01