Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT VIẾT ĐỀ CƯƠNG XIN TÀI TRỢ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn 2 ngày với chủ đề “Nghệ thuật viết đề cương xin tài trợ các tổ chức quốc tế” diễn ra từ ngày 16 – 17/5/2019 tại Hà ...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NHỮNG ĐIỀU NHÀ NGHIÊN CỨU HIỆN ĐẠI CẦN BIẾT VÀ HƯỚNG TỚI Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn 2 ngày với chủ đề “Những điều nhà nghiên cứu hiện đại cần biết và hướng tới” diễn ra từ ngày 14 – 15/5/2019 tại Hà Nội. Đây ...

Khóa học "Diễn đạt thông tin khoa học trong những bối cảnh khác nhau (bằng lời và hình ảnh)"   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Những học viên bên ngoài dự án có thể đăng ký tham gia khóa học nếu còn chỗ. Xin liên hệ trực tiếp với ...

Thông báo tuyển sinh khóa học “Phương pháp nghiên cứu và Công bố khoa học” Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng hân hạnh thông báo khóa học 7 ngày với chủ đề "Phương pháp nghiên cứu và Công bố khoa học" diễn ra từ ngày 04 – 10/6/2019 tại Hà Nội. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của ...

Khóa học: "Dịch tễ học II" Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp. Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời gian khóa học: 5 ngày, ...

Khóa học “Phương pháp liên ngành đến nha khoa”   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của dự án. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Số lượng học viên: 20 người, ưu tiên những ứng viên phù hợp. Một phần chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời gian ...