Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Trưởng nhóm nghiên cứu xương - nội tiết - sinh dục - sinh sản, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng Sáng lập viên nhóm FSH, website http://fsh.org.vn/ Phó chủ nhiệm bộ môn Sinh lý học, đại học Y Hà Nội...

Trưởng nhóm nghiên cứu Ung thư Chủ nhiệm bộ môn Miễn Dịch-Sinh Lý Bệnh, Đại học Y Hà Nội...

Trưởng nhóm nghiên cứu béo phì, tiểu đường và các bệnh chuyển hóa Trưởng phòng thí nghiệm Di truyền Phân tử, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương...

Trưởng nhóm nghiên cứu Tế bào gốc Giảng viên bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Đại học Y Hà Nội...

Cố vấn chiến lược phát triển của viện...

Cố vấn chiến lược phát triển của viện...